CLUCDUH ve ROCK Algoritmalarının Kodları

Veri Madenciliğinde Hiyerarşik Kümeleme Algoritmalarının Uygulamalı Karşılaştırılması adlı tezde, CLUCDUH algoritması için R’de geliştirilen kodlar ile ROCK algoritması için kullanılan kodlara1 bu sayfadan ulaşılabilir.


  1. Christian Buchta and Michael Hahsler (2019). cba: Clustering for Business Analytics. R package version 0.2-21. https://CRAN.R-project.org/package=cba ↩︎